Léčba syfilitidy

Syfilis je závažné pohlavní onemocnění, jehož diagnózu by měl určit dermatovenerolog na základě krevních testů nebo přímého nálezu bakterie Treponema pallidum. Pro přímé mikroskopické vyšetření je potřeba získat vzorek z prvotního vředu, nebo později s bělavého povlaku v ústní dutině. Mikroskopicky je však možné přítomnost bakterie prokázat pouze v prvních dvou stadiích onemocnění, proto nezastupitelnou úlohu sehrává serologické vyšetření, jenž je v rámci screeningu prováděno u dárců krve a těhotných žen.


Při pozitivním výsledku testu je nemocný umístěn v nemocnici na dermatovenerologické oddělení, kde mu jsou podávány adekvátní dávky antibiotik. Nejčastěji se jedná o injekčně podávaný penicilín. U osob na něj alergických je jako vhodná náhrada použit tetracyklin. Doba léčby je závislá na stadiu onemocnění, je-li syfilis podchycen během prvního nebo druhého stadia, jedná se přibližně o čtrnácti denní terapii. V pozdějším stadiu se jedná až o jeden měsíc na nemocničním lůžku, přičemž v případě pozdního syfilisu je i přes prodělanou léčbu nutné počítat s určitými trvalými následky. Po dobu dvou let od ukončení léčby je nutné pravidelně docházet na odběry krve pro provedení kontrolních vyšetření.